Gå til innhold

Installasjon av VIGO-BAS kjernekomponenter

Skriptbasert

Det er laget en skriptpakke som kjøres fra GUI for å installere forskjellige VIGO-BAS-komponenter. Disse komponentene kan installeres fra GUI:

SQL Server 2016, Micrososoft Identity Server 2016 og VIGO-BAS databaser kan bare installeres på serveren som installasjonsskriptet kjører fra. Resten av komponentene kan installeres på andre maskiner forutsatt at Remote Powershell er aktivert og tilgjengelig på disse serverne. Dette er standard både for Windows server 2012 R2 og Windows Server 2016.

Brukeren som kjører installasjonen, må være lokal administrator på alle maskinene det skal installeres VIGO-BAS-komponenter på.

Last ned filene:

  • VigoBAS-Install.ps1
  • VigoBAS-Install-Lib.ps1
  • config.json
  • update.json (ny i versjon 1.4)

til en passende mappe på serveren som MIM 2016 skal installeres på, for eksempel C:\install.

Dersom en tidligere versjon av VIGO-BAS allerede er installert vha denne skriptpakken, last først ned filene til en midlertidig mappe. Oppdater VigoBAS-Install.ps1 og VigoBAS-Install-Lib.ps1 i eksisterende installasjonsmappe med tilsvarende nye filer, og kopier over update.json til installasjonsmappen. Behold config.json fra forrige installasjon.

Resten av veiledningen forutsetter at installasjonsfilene ligger i C:\install.

config.json inneholder standardverdier for alle parametere som benyttes under installasjonen. Parametre som må endres for de enkelte fylkeskommuner settes i GUI-et og blir lagres i config.json når installasjonsskriptet avsluttes. Det tas da backup av forrige config.json. Det anbefales ikke å endre verdier direkte i config.json-filen.

Før installasjonen starter må det være tilgjengelig installasjonsmedier for:

  • SQL server 2016
  • Microsoft Identity Manager 2016
  • Windows Server OS som MIM 2016 og SQL Server skal kjøre på

Åpne Powershell som administrator og skriv inn C:\install\VigoBAS-Install.ps1:

pix

Powershell-kommandovinduet som skriptet startet fra, vil vise installasjonsmeldinger underveis. Plasser PS-kommandovindu og VIGOBAS-vinduet side om side for å lett se installasjonsmeldingene:

Dersom installasjonspakken for løsningen (VigoBAS-AllFiles.zip) ikke allerede er lastet ned, velges HTTPS som source:

Velges lokal disk som source, må VigoBAS-AllFiles.zip ligge i mappe 'Download' som er en undermappe av installasjonsmappen (C:\install).

Create Service Users

"Create Service Users" må kjøres først for å få opprettet alle nødvendige servicebrukere og -grupper. Skript for tjenester der servicebrukerne ikke er opprettet i AD, vises ikke i nedtrekksvinduet:

Når "Create Service Users" er valgt vises disse parameterne med verdier fra config.json:

Når det gjelder navn på servicebrukere og -grupper, anbefales det bare å å endre på prefiksene (srv_, grp_).

Parametere

Parameter Beskrivelse
OU Service Users/Groups AD OU-er hvor servicebrukerne/gruppene opprettes.
MIM Sync...-gruppene Grupper som benyttes av MIM Synchronization Service for å gi forskjellige tilganger til MIM-klienten. Disse må være opprettet for installasjonen av MIM Sync Service skal kjøre
VIGOBAS-Config Admins Gruppe som gir tilgang til VIGOBAS Config for administrasjon av flyt- og provisjoneringsregler

Parameterne blir sjekket før installasjonen oppretter nye objekter:

Etter vellykket kjøring av "Create Service Users" skal vinduet se slik ut:

Alle brukerne har nå fått huket av "Is AD User". Passordene blir i minnet under denne kjøringen, men blir ikke lagret i config.json. Dersom man kjører installasjonen i flere omganger må aktuelle passord legges inn på nytt.

Install SQL Server

Det er kun SQL server 2016 som støttes av GUI-installasjonen.

Monter installasjonsmediet for SQL Server 2016.

Parametere

Parameter Beskrivelse
SQL UserDB Dir Mappe der alle databasefilene(.mdb) vil ligge
SQL UserDB Log Dir Mappe der alle database-logfilene(.ldf) vil ligge

Install MIM 2016 Sync Service

Monter installasjonsmediene for Windows Server OS og MIM 2016 før Install MIM 2016 Sync Service startes. Dersom kun ett medium kan monteres av gangen, monter Windows Server OS og start skriptet. Skriptet vil be om mediet for MIM 2106.

Årsaken til at OS-mediet må være tilgjengelig er at MIM Sync service er avhengig av Net 2.0. Net 2.0 blir installert som en del av .Net Framework 3.5, og installasjonsfilene for 3.5 er kun tilgjengelig fra OS-mediet.

Parametere

Parameter Beskrivelse
SQL HostName Hostname Hostname på serveren der SQL Server er installert. (Vanligvis samme server som MIM skal installeres på)
MIM Sync...-gruppene MIM Sync...-gruppene er grupper som benyttes av MIM Synchronization service for å gi forskjellige tilganger til MIM-klienten. Alle gruppene er obligatoriske for å få installert MIM Sync Service, men vanligvis brukes bare MIM Sync Admins-gruppen (som gir full tilgang)

Install Feide LDAP

Mest aktuell å bruke til å opprette en Feidekatalog i testmiljøet, i produksjon er som regel Feide-katalogen allerede på plass.

Skriptet bør likevel også kjøres i produksjon siden det sjekker om det allerede finnes en Feide-instans med de oppgitte parameterne:

Parameterne Feide Host, Feide Port, feideRootPath og servicebrukeren for Feide LDAP benyttes også under installasjonen av VIGOBAS Services.

Parametere

Parameter Beskrivelse
Feide Host Hostname til server som Feide LDAP skal installeres på
Feide Port LDAP-port for Feide LDAP-instansen
instancePortSSL LDAPS-port for Feide LDAP-instansen
feideRootPath Rotsti til Feidekatalogen. Den delen av stien som inneholder Domain Components(DC)
instanceName Navn på Feideinstans. Er det navnet som vises under Services:

|

Install VIGO-BAS databases

Installerer databasene Vigobas-config, Vigobas-Metadata og Vigobas-Util.

Parametere

Skriptet oppretter SQL logins og settes rettigheter for servicebrukerne som skal ha tilgang til databasene, men det er ikke nødvendig å oppgi passord her. Passordfeltene kommer derfor ikke opp i installasjonsvinduet.

Fellesparametere for alle web-tjenestene

Parameter Beskrivelse
logPath Mappe der loggfilen for tjenesten ligger
webSitePath Mappe der filene for nettstedet/ene ligger. Hvert nettsted får en undermappe under webSitePath
\ Host Navn på server der tjenesten skal installeres. Bruk 'localhost' dersom dette er samme serveren som installasjonsskriptet kjører på, hostname ellers

Install VIGO-BAS Config

Installerer web-tjenesten VIGO-BAS Config som benyttes til å opprettet og administrere flyt- og provisjoneringsregler .

Parametere

Parameter Beskrivelse
SQL HostName Hostname Hostname på serveren der SQL Server er installert
VIGO-BAS Config Admins Medlemmer i denne gruppen har tilgang til VIGO-BAS Config og kan opprette, endre og slette flyt- og provisjoneringsregler for connectorene/Management agentene i VIGOBAS

For import av flyt- og provisjoneringsregler se VigoBAS config - brukerveiledning.

Install VIGO-BAS Services

Parametere

Parameter Beskrivelse
Feide Host Hostname til server som kjører Feide LDAP-instansen
Feide Host LDAP-port for Feide LDAP-instansen
feideRootPath Rotsti til Feidekatalogen. Den delen av stien som inneholder Domain Components(DC=)
StartURL URL til start-portalen. Brukes når det genereres sms-meldinger til nye brukere
forgetURL URL til glemt-portalen. Brukes når det genereres sms-meldinger til brukere som ber om nytt passord

Install VIGO-BAS Brukerportal

Parametere

Parameter Beskrivelse
orgName Navn på fylkeskommunen. Vises i bunnteksten på sidene til brukerportalen
IT Support Telephone Telefonnummer til IT brukerstøtte. Vises i bunnteksten på sidene til brukerportalen
forgetURL URL til glemt-portalen. Brukes når det genereres sms-meldinger til brukere som ber om nytt passord
Portal Site admin Ny i versjon 1.4. Bruker som har admintilgang til hele portalen. Brukes for sette opp resten av tilgangene

Install VIGO-BAS Startportal

Backup tidligere installasjoner av webtjenestene

Før ny installasjon av en av webtjenestene tas det en backup av forrige installasjon:

  • IIS-konfigurasjonen blir kopiert til C:\Windows\System32\inetsrv\backup\_IISbackup
  • Applikasjonsfilene for tjenesten blir kopiert til C:\WebSite\_\

Dersom noe gikk galt under installasjonen er det da enkelt å rulle tilbake.