Gå til innhold

Vigobas webservices ins

Installasjonsskript for VigoBAS webtjenester

Alle parametere som brukes av flere tjenester legges inn i filen VigoBASCommonParameters.ps1. Parametere som kun benyttes av en tjeneste, legges inn installasjonskriptet for denne tjenesten.

VigoBASCommonParameters.ps1 vil bli kalt i starten av de andre installasjonskriptene slik at felles parameterne blir tilgjengelige. Første gang skriptet VigoBASCommonParameters.ps1 blir kalt vil skriptet opprette nødvendig servicebrukere og -grupper. Ved senere kall sjekker skriptet om disse brukerne og gruppene eksisterer slik at webtjenestene blir satt opp med gyldige brukere.

Det første som må gjøres er derfor å sette alle parametere i VigoBASCommonParameters.ps1. Denne filen skal så kopieres rundt til de forskjellige serverne som skal kjøre de ulike tjenestene og gjenbrukt der.

I den videre beskrivelsen forutsettes det at parameterne i VigoBASCommonParameters.ps1 er lagt inn.

I installasjonskriptene for de enkelte tjenestene er det lagt inn standardverdier som stort sett kan brukes, men sjekk likevel om disse passer for miljøet det skal installeres i.

Det forutsettes at MIM sync service allerede er installert. Det man må passe er at riktig servicebruker er lagt inn for mim sync service i VigoBASCommonParameters.ps1.

Installere VigoBAS Config

Installeres gjerne på samme server som kjører MIM.

Kopier følgende filer til installasjonsmappen(feks C:\install) på valgt server:

 1. VigoBASCommonParameters.ps1
 2. VigoBASLibFunctions.ps1
 3. InstallVigoBASConfig.ps1
 4. VigoBAS-Config.zip

Eventuelt endre på parametere i skript 3.

Kjør skript 3.

Installere VigoBAS Services

Kopier følgende filer til installasjonsmappen(feks C:\install) på valgt server:

 1. VigoBASCommonParameters.ps1
 2. VigoBASLibFunctions.ps1
 3. InstallVigoBASServices.ps1
 4. VigoBAS-Services.zip

Eventuelt endre på parametere i skript 3.

Kjør skript 3.

Installere VigoBAS Portal

Kopier følgende filer til installasjonsmappen(feks C:\install) på valgt server:

 1. VigoBASCommonParameters.ps1
 2. VigoBASLibFunctions.ps1
 3. InstallVigoBASPortal.ps1
 4. VigoBAS-Portal.zip

Eventuelt endre på parametere i skript 3.

Kjør skript 3.

Installere VigoBAS Start

Kopier følgende filer til installasjonsmappen(feks C:\install) på valgt server:

 1. VigoBASCommonParameters.ps1
 2. VigoBASLibFunctions.ps1
 3. InstallVigoBASStart.ps1
 4. VigoBAS-Start.zip

Eventuelt endre på parametere i skript 3.

Kjør skript 3.

Sertifikater - Legge til HTTPS for alle sidene

Det er anbefalt å sette opp alle websidene i VigoBAS med SSL/HTTPS. Løsningen bruker standard "web server" sertifikat.

Guide for å hente og innstalleresertifikater fra intern CA her