Gå til innhold

IMS_Enterprise MA

Managment Agent for Visma Enterprise HRM

Type: ECMA 2.2

Versjonsnummer: 0.9.2

Dato: 26.01.2017

Målsystem Versjon: IMS_Enterprise v1.1

Objecttyper: group, person

Beskrivelse

IMS-Enterprise MA'en er en generisk Managmenet Agenten som leser og skriver data på IMS-Enterprise v.1.1 XML formatet. Agenten er ikke designet med et spesielt målsystem i tankene. Hvor mange av attbuttende man benytter og hva som puttes i det forskjellige attribttene kan variere fra system til system. Attributtflyten som følger med Managment Agenten er bare et forslag/eksempel.

IMS_Enterprise standarden støtter kun personer og grupper. Dvs. skal firma og avdelinger overføres så representers disse som grupper. Nivå og trestruktur settes i attrbuttene relationship og grouptype.

Agenten bruker webservices for overføring (GET og POST)

Parametre

WebService GET URL: URL som det skal leses fra f.eks "http://web1.tfk-test.lokal/ims/ims_test.xml"

WebService POST URL URL som XML-en skal sendes til f.eks "http://web1.tfk-test.lokal/XML-WS/WCF-XML.svc/pushXML"

Username Brukernavn for webservice (både POST og GET) (kan være blankt) Password Password for webservice (både POST og GET) (kan være blankt) Domain Domene for bruker (kan være blankt)

Person

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person sourceID_ID_#0 Direct person basOrgName

Export

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person sourceID_ID_#0 Direct person basUniqueID

Group

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
group sourceID_ID_#0 Direct group basUniqueID

Export

<person recstatus="2">
  <comments lang="nb-NO">Heia!!</comments>
  <sourcedid>
   <source>VigoBAS</source>
   <id>17128212345</id>
  </sourcedid>
  <userid authenticationtype="ldap">thomas.larsen</userid>
  <name>
   <fn>Thomas Larsen</fn>
   <n>
    <family>Larsen</family>
    <given>Thomas</given>
   </n>
  </name>
  <demographics>
   <gender>Male</gender>
   <bday>17-12-1982</bday>
  </demographics>
  <email>thomas.larsen@tromsfylke.no</email>
  <tel>77788315</tel>
  <tel teltype="Mobile">41681817</tel>
  <adr>
   <street>Sivert Tobiesens Gate 4</street>
   <locality>TROMSØ</locality>
   <pcode>9007</pcode>
  </adr>
  <photo imgtype="jpeg//png">
   <extref>http://www.tfk.no/images/2015/ESstand.JPG</extref>
  </photo>
 </person>
<group recstatus="2">
  <sourcedid>
   <source>VigoBAS</source>
   <id>2_1NAT5-1XXX_19051@Troms</id>
  </sourcedid>
  <grouptype>
   <scheme />
   <typevalue level="2" />
  </grouptype>
  <description>
   <short>BREIVANG:1NAT5-1XXX</short>
   <long>BREIVANG:1NAT5-1XXX</long>
   <full>BREIVANG:1NAT5-1XXX</full>
  </description>
  <relationship relation="2">
   <sourcedid>
    <source>VigoBAS</source>
    <id>19051@Troms</id>
   </sourcedid>
   <label>Skole/Avdeling</label>
  </relationship>
 </group>