Gå til innhold

Groups MA

Funksjonalitet

Agenten oppdaterer ressursgrupper og gruppemedlemskap fra portalen til grupper i AD. Hvis man ikke bruker portalen til ressursstyring så trenger man ikke denne agenten.

Forutsetninger

 • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • VigoBAS-Services (med databasen VigoBAS-Metadata) må være satt opp. Se mer info her.
 • Importer følgende VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning):
  • ADMA_GROUP_PROV
 • Det må finnes minst en gruppe (rad) i tabellen Group i VigoBAS-Metadata databasen. Følgende felter må være utfylt:
  • Id. Må være en GUID (bruk feks. guidgen.com for å generere)
  • Name
  • DisplayName
  • DepartmentId. Kan være hva som helst for test og oppsett av agenten, men for reelle data så er dette en kobling til en ID på en rad i tabellen Organization.
  • Objecttype = Group.

Installasjon

 • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\Groups\Groups.xml
 • Sett opp kobling til databasen VigoBAS-Metadata og tabellen Group. Velg autentisering med en domenebruker som har full tilgang til databasen (srv_mimsqlma).
 • Trykk ellers Next på resten av oppsettet.
Etter oppsett av selve agenten kan/må det gjøres lokale tilpassinger i VigoBAS-Config regler. Dette gjelder følgende oppsett:
 • Sette evt. prefiks for gruppenavn. Settes i flow koden for provisioning regelen ADMA_GroupProvision initConstructedCN = 'CN=VFK-' + source['displayName'].Value

 • Sette rett OU sti for gruppenes plassering i AD. Settes i flow koden for provisioning regelen ADMA_GroupProvision tryDN=initConstructedCN + ',OU=GROUPS,OU=AUTO,DC=test,DC=buddy,DC=no'

 • Sette rett navn på AD agenten. Settes i flow koden for provisioning regelen ADMA_GroupProvision target.DN = source.ConnectedMAs['AD MA'].CreateDN(tryDN)