Gå til innhold

Komme i gang

LØSNINGEN ER UNDER TEST

For å komme i gang med samtykke for en fylkeskommune er det noen operasjoner som må gjøres både fra fylkeskommunen og fra Vigo sin side.

Fylkeskommunens oppgaver

 • Bestille personvernendepunkt fra Vigo på FINT's kundeportal: https://kunde.felleskomponent.no
  • Velg "Opprett support sak"
  • Velg "Felleskomponent" og "Personvern samtykke"
 • Lage klient i FINT's kundeportal for denne tjenesten med tilgang til disse komponentene:
  • administrasjon/personal
  • utdanning/elev
  • personvern/samtykke
  • personvern/kodeverk
 • Sende Vigo påloggingsdetaljer for klienten
  • Sendes som kryptert zipfil til avtalt kontaktperson
  • Passord til zipfil sendes på sms til avtalt kontaktperson
 • Legge til rollen https://role-catalog.vigoiks.no/vigo/samtykke/user i Vigo-IDP en egen Azure tenant
  • Tildele de som skal ha tilgang til samtykke (sluttbrukere) rollen i punktet ovenfor i egen Azure tenant
 • Legge til nødvendige samtykker i personvernendepunktet til FINT
  • Dette må gjøres manuelt ved bruk av postman eller insomnia inntil grensesnitt for dette er klart i kundeportalen til FINT. Kontakt VIGO hvis behov for hjelp med dette.
 • Sende følgende informasjon som skal benyttes i portalen til FINT:

  • Branding:

   • logo (png fil med logo)
   • farger:
    • primaryColor
    • primaryColorLight
    • secondaryColor
    • featureColor1
    • featureColor2
  • KontaktInfo: (til kontaktinfo nederst på sida)

   • telefonnummer til lokal kontaktpunkt feks it-støtte
   • mail til lokalt kontaktpunkt feks it-støtte

  Se Beskrivelse for hvordan Viken har valgt branding.

Vigos oppgaver

 • Sette opp personvernendepunkt for fylkeskommunen
 • Sette opp samtykke løsning internt i FINT