Gå til innhold

Employments MA

Funksjonalitet

Agenten benytter Stillingsinformasjon fra HR system (via MIM) for visning i VigoBAS-Portal. Hvis man ikke henter ut stillingsinformasjon fra lokalt HR system så trenger man ikke denne agenten.

Forutsetninger

 • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • VigoBAS-Services (med databasen VigoBAS-Metadata) må være satt opp. Se mer info her.
 • Importer VigoBAS-Config provisionregelen for Organization MA'n.

  • EmploymentMA_Provision
 • Importer VigoBAS-Config flowreglene du trenger. De reglene som ligger i attrubuttflyten som standard er disse:

  • EmploymentMA_Startdate
  • EmploymentMA_Enddate
  • EmploymentMA_Percentage

Installasjon

 • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\Organization\Organization.xml
 • Sett opp kobling til databasen VigoBAS-Metadata og tabellen Organization. Velg autentisering med en bruker som har full tilgang til databasen.
 • Trykk ellers Next på resten av oppsettet.