Gå til innhold

Beskrivelse

LØSNINGEN ER UNDER ARBEID

Løsningen "Samtykke" er fortsatt under arbeid.

Formål med løsningen

Samtykke-løsningen er laget for å ivareta kravene knyttet til å benytte personopplysninger basert på samtykke.

For mer opplysninger om samtykke, se følgende link til Datatilsynet.

Hvordan fungerer løsningen?

Sluttbruker går inn på en nettside, hvor alle mulige samtykker som kan gis eller trekkes, listes opp. Her kan bruker selv trekke eller gi samtykke til de tilgjengelige tjenestene.

Hver organisasjon legger selv inn hvilke tjenester bruker kan gi sitt samtykke til, hvilke personopplysninger som kan tilgjengeliggjøres i tjenestene og formålet med å gi en tjeneste tilgang til en gitt personopplysning.

Hvert mulige samtykke består av godkjennelse av at én bestemt tjeneste kan benytte én bestemt personopplysning til ett bestemt formål.

Slik ser løsningen ut når brukeren kommer inn på websiden: pix

For å gi ett samtykke til bruk av en opplysning i en tjeneste så kan brukeren klikke på glidebryteren i kolonnen "SAMTYKKE" til det aktuelle samtykke.

Før gitt sammtykke for bruk av organisasjonsnummer i Office 365:

pix

Etter gitt samtykke for bruk av organisasjonsnummer i Office 365:

pix

Detaljert beskrivelse

Løsningen er laget for å innhente samtykke fra sluttbruker, for å kunne bruke personinformasjon som bilde, telefonnummer eller lignende i gitte tjenester. Hver organisasjon legger selv inn hvilke tjenester bruker må gi sitt samtykke til, før organisasjonen tilgjengeliggjør informasjonen i tjenesten.

Tjenesten som skal tilgjengeliggjøre informasjonen, må også integreres mot FINT, og må selv sjekke "samtykke" fra datamodellen til FINT. Tjenesten må sjekke spesifikt om sluttbruker har gitt samtykke for å benytte informasjon i en gitt situasjon.

Det er først når bruker har gitt samtykke at informasjonen vil være tilgjengelig for distribusjon til de systemer bruker har gitt sitt spesifikke samtykke til.

FINTs Samtykkemodell har også et grensesnitt (API) som kan benyttes om man ønsker å lage en egen samtykkeportal.

Definisjoner

Behandling - Tjeneste, personopplysning, formål.

Samtykke - Aksept av en behandling.