Gå til innhold

Installasjon av MIM 2016 og annet oppsett

Forberedelser

 • Ved installasjon av SQL 2016 SP1 (std) så husk å sette Collation til Danish_Norwegian.
 • Etter installasjon av SQL så husk å åpne port 1433 i lokal brannmur.
 • Legg til .Net 3.5. Dette må gjøres som en feature og krever ISO for server OS tilgjengelig.

Installasjon av MIM 2016

Bruk MIM 2016 SP1 versjon 4.4.1302.0 eller nyere og installer tilgjengelige hotfix'er her. Det er kun Synchronization Service tjenesten som trenger å installeres. Microsoft sine systemkrav og info om oppsett av MIM 2016 finner du her.

Vigo BAS har erfart at det kan innimellom være issues med at MIM server bildet låser seg med vilkårlige heng under synk. For å bedre på dette så kan man åpne command prompt som administrator og kjøre følgende kommando:

setx /M COMPlus_LoaderOptimization 3

Oppsett av MIM 2016

Når MIM 2016 er installert må følgende gjøres for kunne bruke VigoBAS sine standard komponenter:

 • Vigo BAS anbefaler å benytte installaskriptet som følger releasen til VigoBAS. Ønsker du allikevel å installere manuelt må følgende steg utføres

  • Start Synchronization Service Manager, velg fanen Metaverse Designer og så Actions + Import Metaverse Schema fra menyen. Velg filen <installfiles>\Schema\MVSchema.xml Du kan evt. sjekke at skjemaet er importert ved å se at person objektet har en del attributter som starter med bas, feks. basSSN.
  • Kopier alle filene fra <installfiles>\Extentions til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Extensions
  • Åpne filen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Bin\miiserver.exe.config i en teksteditor. NB: Må kjøres med administrator tilgang for å få lagret filen.
  • I seksjonen <connectionStrings>(hvis den ikke finnes, lag den) Endre source= til egen databaseserver navn og legg til flg

   <connectionStrings> <add name="VigoBAS-Config" connectionString="data source=DATABASESERVER;initial catalog=VigoBAS-Config;integrated security=True;multipleactiveresultsets=True;" /> </connectionStrings>

  • I seksjonen <runtime> (i bunnen av filen), legg inn følgende: <loadFromRemoteSources enabled="true"/>

  • Lagre filen miiserver.exe.config (overskriv eksisterende).
  • Lukk Synchronization Service Manager og restart tjenesten Forefront Identity Manager Synchronization Service.