Gå til innhold

Feide MA

Funksjonalitet

Oppdaterer feidekatalog (Feide LDAP) med brukerobjekter og tilhørende informasjon.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • Feidekatalog må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "FeideMA_". Veiledning finnes her.

Installasjon

  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\Feide\Feide MA.xml
  • Legg inn tilkoblingsdata for Feide serveren. I test kan det se slik ut:
  • Trykk Next til du kommer til Configure Extensions og sjekk at Rules extension name er VigoBAS.Flow.dll. Hvis ikke, velg denne.

Etter oppsett av selve agenten kan/må det gjøres lokale tilpassinger i VigoBAS-Config regler. Dette gjelder følgende oppsett:

  • Legge inn rett navn på PIFU agenten. Settes i koden for provisioning regelene FeideMA_OrgProvision, FeideMA_OrgUnitProvision, FeideMA_Provision og FeideMA_UserProvision if entry.ConnectedMAs['PIFU'].Connectors.Count > 0 ...
  • Legge inn rett navn på Feide agenten. Settes i koden for provisioning regelen FeideMA_UserProvision ... and entry.ConnectedMAs['Feide MA'].Connectors.Count == 0 ...
  • Legge inn rett DN for brukere i Feide-katalogen. Settes i Flyt-koden for provisjoning regelen FeideMA_Provision: userDn = 'CN=' + source['basSSN'].Value + ',OU=Personer,OU=Feidekatalog,DC=Feide,DC=buddy,DC=no' (Hvis du har brukt medfølgende skript for å sette opp Feidekatalogen så må DN endres)

NB: Husk å kjøre import på agenten for å lese inn strukturen i Feide katalgen.