Gå til innhold

Agresso HR MA

Management Agent for Agresso HR (ressursregisteret)

Type: ECMA 2.2

Versjonsnummer: 0.9.2

Dato: 31.01.2017

Målsystem Versjon: 2016.02

Objecttyper: group, person, businessunit

Beskrivelse

Management agenten jobber mot Agresso UserAdministration Webservices med tillegg fra EVRY for ressursregisteret. Agenten støtter både import og eksport mot ressursregisteret i Agresso. UserAdministration WS eksporter ikke grupper, men agenten genererer grupper basert på hvilke arbeidssteder og organisasjonsenheter personene tilhører. Agenten kan også generere virksomheter basert på informasjonen om arbeidssteder.

Det er kun ansatte/ressurser med aktive ansettelser som hentes inn i VigoBAS, eventuelt også kommende ansatte dersom "Hent ansatte fram i tid" er huket av. En aktiv ansettelse har startdato før dagens dato og sluttdato etter dagens dato.

For å få nytte av all funksjonalitet i agenten, må det bestilles en oppdatert versjon av Agresso UserAdministration WS fra Evry ved Børge Johnsen (Borge.Johnsen@evry.com).

Konfigurasjonsfiler

Det er to valgfrie konfigurasjonsfiler som agenten kan benytte:

Begge filene må ligge i MAData-mappen til agenten. Dersom agenten heter "Agresso HR MA", er stien til mappen "C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\MaData\Agresso HR MA".

Eksempel på konfig-filer ligger i install-mappen til agenten. Hvis en konfig-fil mangler vil agenten kjøre med standard oppsett for logging/web servicen.

Parametre

Webservice url URL til Agresso UserAdministration Webservice f.eks "https://asptestagresso.public.cloudservices.no/afktstmx-webservices/service.svc"

Selskap(er) De selskapene(firma) i Agresso som du ønsker å hente ut informasjon om, flere selskap skilles med komma.

Ansattnummerfilter(e) per selskap Bruk * som jokertegn, f.eks '5*' for å få med alle ressurser med ressursnummer som begynner på 5. Dersom skal hentes informasjon om flere selskaper, må det være et filter per selskap adskilt med komma. ønsker å få inn brukeren.

Ignorer ansettelsestyper Legg inn kode for ansettelsestyper som skal utelates. Flere koder adskilles med komma. Ansettelser med utelatte ansettelsestyper vil ikke hentes inn i VigoBAS. Dersom ressursen tilknyttet en slik ansettelse ikke har andre aktive ansettelser, vil heller ikke ressursen importeres til VigoBAS.

Ignorer stillingskoder Ansettelser med stillingskode fra dette feltet vil ikke hentes inn i VigoBAS. Dersom ressursen tilknyttet en slik ansettelse ikke har andre aktive ansettelser, vil heller ikke ressursen importeres til VigoBAS. Et eksempel kan være eksamensvakt.

Hent ansatte fram i tid Huk av denne hvis man ønsker å ta inn nyansatte i VigoBAS før startdato på ansettelsen.

Antall dager fram i tid Hvor mange dager før startdato.

Lag grupper (Checkbox) Huk av om du ønsker at det skal genereres grupper basert på avdelingsinfo på brukeren.

Agresso eksporterer ikke grupper, men managment agenten kan lage grupper basert på felter på personobjektet. Feks. alle som har arbeidssted "Utdanningsetaten" blir samlet og lagt i en gruppe med navn Utdannningsetaten

Gruppeprefix Hvis du ønsker å prefixe gruppene så kan det legges inn her.

F.eks HRM_ vil gi gruppenavn HRM_Utdanningsetaten

Gruppesuffix Hvis du ønsker å surfixe gruppene så kan det legges inn her.

For eksempel vil _HRM gi gruppenavn Utdanningsetaten_HRM.

Username Brukernavn for Agresso WS

Password Passord for Agresso WS

Client Selskap hvor brukeren over er lagt inn

Bruk arbeidsstedsinfo til å generere virksomheter Huk av her for å få generert virksomheter(som skoler, tannelegeklinikker og fylkesadministrasjon). Skoleenhetene vil matche med skoleenhetene som kommer fra PIFU MA-en.

Forutsetter en oppdatert versjon av UserAdministration WS

Bruk organisasjonsinfo til å generere nærmeste leder Huk av her for å få generert nærmeste leder på personobjektene

Forutsetter en oppdatert versjon av UserAdministration WS og at organisasjonsstruktur er implementert i Agresso og web servicen tilpasset denne.

Flow

Person

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person Birthdate Direct person basBirthDate
person CompanyCode Direct person company
person DateFrom Direct person employeeStartDate
person DateTo Direct person employeeEndDate
person FirstName Direct person firstName
person Home Direct person homePhone
person LastUpdate Direct person
person MainPositionBusinessUnitId Direct person basOrgUnitRef
person MainPositionBusinessUnitName Direct person basOrgUnitName
person MainPositionOrganizationUnitDescription Direct person
person MainPositionOrganizationUnitId Direct person
person MainPositionPercentage Direct person basemploymentPercentage
person MainPositionPositionEndDate Direct person
person MainPositionPositionStartDate Direct person
person MainPositionPostCode Direct person basPositionID
person MainPositionPostCodeDescription Direct person basPositionTitle
person MainPositionWorkPlaceDescription Direct person
person MainPositionWorkPlaceId Direct person
person Mobile Direct person
person OrganizationID Direct person basOrgRef
person Place Direct person basHomeCity
person ResourceId Direct person basHRMID
person ResourceTypeDescription Direct person
person ResourceTypeValue Direct person
person Sex Direct person
person SocialSecurityNumber Direct person basSSN
person Street Direct person BasHomeAddress
person Surname Direct person lastName
person Telephone Direct person telephoneNumber
person TotalEmploymentPercentage Direct person
person ZipCode Direct person basHomeZIP
person FirstName, Surname Advanced person displayName AgressoHRMA_diplayName

Export

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person Email Direct person email

Group

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
group GroupId Direct group basUniqeID
group GroupManager Direct group manager
group GroupName Direct group displayName
group GroupType Direct group type
group member Direct group member

Export

Ingen flyt tilbake

BusinessUnit(Virksomheter)

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
businessUnit businessUnitID Direct organizationalUnit basOrgUnitNumber
businessUnit businessUnitName Direct organizationalUnit displayName
businessUnit CompanyCode Direct organizationalUnit company
businessUnit organizationId Direct organizationalUnit basOrgRef

Export

Ingen flyt tilbake

Organization

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
organization OrganizationName Direct organization displayName
organization OrganizationName Direct organization basOrgName
organization OrganizationNumber Direct organization basOrgNumber

Export

Ingen flyt tilbake

Kode

Repository

Git Repoisitory: https://buddysamarbeidet.visualstudio.com/DefaultCollection/_git/Buddysamarbeidet Mappe: Visma HRM MA

Kildesystem Dokumentasjon

Webservicer

Todo! Skriv om Agresso User Administration WS

Agresso UserAdministration WS XML Eksempler

Person

<Resource>
  <CompanyCode>AF</CompanyCode>
  <ResourceId>509999</ResourceId>
  <DateFrom>1993-08-01T00:00:00</DateFrom>
  <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
  <FirstName>Anne</FirstName>
  <Surname>Nilsen</Surname>
  <Name>Nilsen, Anne</Name>
  <ShortName>ANNI</ShortName>
  <SocialSecurityNumber>01027799999</SocialSecurityNumber>
  <Sex>F</Sex>
  <LastUpdate>2016-09-08T21:30:43.163</LastUpdate>
  <UserId>NNNN284</UserId>
  <Status>N</Status>
  <ResourceTypes>
   <ResourceType>
     <Value>1</Value>
     <Value_1>0,00000000</Value_1>
     <Description>Egne ansatte</Description>
     <DateFrom>2009-08-01T00:00:00</DateFrom>
     <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
     <LastUpdate>0001-01-01T00:00:00</LastUpdate>
   </ResourceType>
  </ResourceTypes>
  <CostCenters>
   <CostCenter>
     <Value>121850</Value>
     <Value_1>0,00000000</Value_1>
     <Description>121 IT-funksjonen (lønn)</Description>
     <DateFrom>2012-01-01T00:00:00</DateFrom>
     <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
     <LastUpdate>0001-01-01T00:00:00</LastUpdate>
   </CostCenter>
  </CostCenters>
  <Projects></Projects>
  <OrganizationUnits></OrganizationUnits>
  <Addresses>
   <Address>
     <AddressId>12947</AddressId>
     <Type>1</Type>
     <Contact></Contact>
     <Position></Position>
     <Street>Storgata 5</Street>
     <Place>OSLO</Place>
     <Province>03</Province>
     <CountryCode>NO</CountryCode>
     <ZipCode>0189</ZipCode>
     <Telephone></Telephone>
     <Telefax></Telefax>
     <Telex></Telex>
     <Mobile>44332211</Mobile>
     <Pager></Pager>
     <Home></Home>
     <Assistant></Assistant>
     <EMailList>
      <string></string>
     </EMailList>
     <EMailCopyList>
      <string></string>
     </EMailCopyList>
   </Address>
  </Addresses>
  <Employments>
   <Employment>
     <EmploymentType>F</EmploymentType>
     <EmploymentTypeDescription>Fast</EmploymentTypeDescription>
     <DateFrom>2015-01-01T00:00:00</DateFrom>
     <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
     <MainPosition>true</MainPosition>
     <Percentage>100</Percentage>
     <PostId>401</PostId>
     <PostIdDescription>401 Kontor/ Adm/ Saksbehandling</PostIdDescription>
     <PostCode>853000</PostCode>
     <PostCodeDescription>Rådgiver</PostCodeDescription>
     <SalaryPerYears></SalaryPerYears>
     <SeniorityDate>1992-03-01T00:00:00</SeniorityDate>
     <WageRule>5</WageRule>
     <OrganizationUnits>
      <OrganizationUnit>
        <Value>1281502</Value>
        <Value_1>0,00000000</Value_1>
        <Description>Fylkesadministrasjonen IT</Description>
        <DateFrom>2015-01-01T00:00:00</DateFrom>
        <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
        <LastUpdate>0001-01-01T00:00:00</LastUpdate>
      </OrganizationUnit>
     </OrganizationUnits>
     <CostCenters>
      <CostCenter>
        <Value>121850</Value>
        <Value_1>0,00000000</Value_1>
        <Description>121 IT-funksjonen (lønn)</Description>
        <DateFrom>2015-01-01T00:00:00</DateFrom>
        <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
        <LastUpdate>0001-01-01T00:00:00</LastUpdate>
      </CostCenter>
     </CostCenters>
     <Workplaces>
      <Workplace>
        <Value>12850</Value>
        <Value_1>0,00000000</Value_1>
        <Description>IT-seksjon</Description>
        <DateFrom>2015-01-01T00:00:00</DateFrom>
        <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
        <LastUpdate>0001-01-01T00:00:00</LastUpdate>
      </Workplace>
     </Workplaces>
     <PostGroups></PostGroups>
     <WorkTimeGroups>
      <WorkTimeGroup>
        <Value>37,5</Value>
        <Value_1>0,00000000</Value_1>
        <Description>37,5 timers uke</Description>
        <DateFrom>2015-01-01T00:00:00</DateFrom>
        <DateTo>2099-12-31T00:00:00</DateTo>
        <LastUpdate>0001-01-01T00:00:00</LastUpdate>
      </WorkTimeGroup>
     </WorkTimeGroups>
   </Employment>
  </Employments>
  </Resource>

Workplace

<WorkPlace>
 <CompanyCode>AF</CompanyCode>
 <WorkplaceValue>12850</WorkplaceValue>
 <WorkplaceDescription>IT-seksjon</WorkplaceDescription>
 <OrganizationNumberValue>874587222</OrganizationNumberValue>
 <OrganizationNumberDescription>Akershus Fylkeskommune sentraladministrasjon</OrganizationNumberDescription>
</WorkPlace>

OrganizationalUnit

<Organization>
 <CompanyCode>AF</CompanyCode>
 <DepartmentLevel>7</DepartmentLevel>
 <DepartmentValue>1281502</DepartmentValue>
 <DepartmentName>Fylkesadministrasjonen IT</DepartmentName>
 <HeadOfDepartment>517908</HeadOfDepartment>
 <ParentDepartmentValue>141000</ParentDepartmentValue>
 <ParentDepartmentName>IT-drift</ParentDepartmentName>
</Organization>