Gå til innhold

FINT klient oppsett

Logg inn i FINT kunde portal. Klienten må ha tilgang til disse endepunktene («stopp»-skiltet betyr at klienten har tilgang):

Kopier authentiseringsinformasjon fra kundeportalen:

Eksempel på authentiseringsinformasjon:

{
  "username": "test_vigobas@client.viken.no",
  "password": "******************************",
  "clientId": "17d2f4ed-c0b9-45e8-a27f-b41a1e897736",
  "openIdSecret": "*****************************************************",
  "scope": "fint-client",
  "idpUri": "https://idp.felleskomponent.no/nidp/oauth/nam/token",
  "assetId": "viken.no"
}