Gå til innhold

Agresso User MA

Management Agent for Agresso brukerregisteret

Type: ECMA 2.2

Versjonsnummer: 0.9.2

Dato: 13.02.2017

Målsystem Versjon: 2016.02

Objecttype: user

Beskrivelse

Management agenten jobber mot Agresso UserAdministration Webservices med tillegg fra EVRY for ressursregisteret. Agenten støtter både import og eksport mot brukerregisteret i Agresso og kan oppretter nye brukere i brukerregisteret.

Parametre

Webservice url URL til Agresso UserAdministration Webservice f.eks "https://asptestagresso.public.cloudservices.no/afktstmx-webservices/service.svc"

Username Brukernavn for Agresso WS

Password Passord for Agresso WS

Client Selskap hvor brukeren over er lagt inn

Søkefilter brukerid

Denne parameteren kan benyttes dersom man ønsker å få ut et utvalg brukere feks vil filtetet 'jobe*' returnere alle med brukernavn som starter med jobe. For at filteret skal fungere med parameteren "GetUsers - Søkestreng brukerid =char*" ikke være avhuket.

GetUsers - Søkestreng brukerid =char*

På grunn av en feil i web servicen klarer den ikke å returnere alle brukerne dersom søkefilteret er ''. Når denne parameteren er huket av, vil alle brukerne bli hentet ved hjelp av gjentatte kall på GetUsers med søkestreng 'a', 'b', 'c' osv.

ModifyUsers - Rollback Ved avhuking vil en feil på en av brukerne som skal endres føre til at det ikke ingen endrede brukere oppdatereres i brukerregisteret. Hvis parameteren ikke er avhuket vil endrede brukere uten feil oppdateres, mens brukere med feil ikke oppdaters.

Provisioning

Standardregelen for oppretting av nye brukere i brukerregisteret er at alle ansatte i ressursregisteret også blir brukere i brukerregisteret.

Provisioningregel

x = entry.ConnectedMAs['Agresso HR MA'].Connectors.Count > 0
return x

Provisioningflow

Disse eksportreglene blir kun kjørt en gang, når brukeren blir opprettet. Reglene sørger for at alle obligatoriske attributter for brukeren legges inn. I tillegg blir det lagt inn noen standardroller.

uid = source['uid'].Value
target['userId'].Value = uid.upper()
target['userName'].Value = uid
target['resourceId'].Value = source['basHRMID'].Value
target['defaultClient'].Value = 'AF'
target['alertMedia'].Value ='M'
target['language'].Value ='NO'
target['email'].Value = source['email'].Value
target['roles'].Value ='SELFSERVICE;KOMPETANSE'

Flow

Person

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
user accessHoursFrom Direct Person
user accessHoursTo Direct Person
user administrator Direct Person
user alertMedia Direct Person
user clients Direct Person
user defaultClient Direct Person
user description Direct Person
user domainUser Direct Person
user email Direct Person
user language Direct Person
user menuAccess Direct Person
user printer Direct Person
user priority Direct Person
user resourceId Direct Person
user roles Direct Person
user status Direct Person
user userName Direct Person
user userTypes Direct Person
user validFrom Direct Person
user validTo Direct Person
user workFlow Direct Person

Export

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
user accessHoursFrom Direct Person
user accessHoursTo Direct Person
user administrator Direct Person
user alertMedia Direct Person
user clients Direct Person
user defaultClient Direct Person
user description Direct Person
user domainUser Direct Person
user email Direct Person
user language Direct Person
user menuAccess Direct Person
user printer Direct Person
user priority Direct Person
user resourceId Direct Person
user roles Direct Person
user status Direct Person
user userName Direct Person
user userTypes Direct Person
user validFrom Direct Person
user validTo Direct Person
user workFlow Direct Person

Agresso UserAdministration WS XML Eksempel

User

<user>
  <AddressList>
    <Address>
     <AddressId>167891</AddressId>
     <Type>1</Type>
     <Contact></Contact>
     <Position></Position>
     <Street></Street>
     <Place>OSLO</Place>
     <Province>03</Province>
     <CountryCode>NO</CountryCode>
     <ZipCode>0185</ZipCode>
     <EAN></EAN>
     <Telephone></Telephone>
     <Telefax></Telefax>
     <Telex></Telex>
     <Mobile></Mobile>
     <Pager></Pager>
     <Home></Home>
     <Assistant></Assistant>
     <EMailList>
       <string>ola.normann@buddy.no</string>
     </EMailList>
     <EMailCopyList>
       <string></string>
     </EMailCopyList>
    </Address>
  </AddressList>
  <Roles>
    <RoleReference>
     <RoleId>KOMPETANSE</RoleId>
     <Clients>
       <ClientReference>
        <ClientId>AF</ClientId>
        <Status>Active</Status>
       </ClientReference>
     </Clients>
    </RoleReference>
    <RoleReference>
     <RoleId>SELFSERVICE</RoleId>
     <Clients>
       <ClientReference>
        <ClientId>AF</ClientId>
        <Status>Active</Status>
       </ClientReference>
       <ClientReference>
        <ClientId>EA</ClientId>
        <Status>Active</Status>
       </ClientReference>
     </Clients>
    </RoleReference>
  </Roles>
  <Clients></Clients>
  <UserTypes>
    <UserType>
     <ClientId>AF</ClientId>
     <MasterFile>Resource</MasterFile>
     <MasterFileValue>62345</MasterFileValue>
    </UserType>
  </UserTypes>
  <UserId>NOOL1503</UserId>
  <UserName>NOOL1503</UserName>
  <Description>Ola Normann</Description>
  <Status>Active</Status>
  <DefaultClient>AF</DefaultClient>
  <ValidFrom>2011-02-01T00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>2099-12-31T00:00:00</ValidTo>
  <AccessHoursFrom>0</AccessHoursFrom>
  <AccessHoursTo>0</AccessHoursTo>
  <Language>NO</Language>
  <Printer>DEFAULT</Printer>
  <Priority>7</Priority>
  <AlertMedia>M</AlertMedia>
  <Workflow>true</Workflow>
  <MenuAccess>true</MenuAccess>
  <Administrator>false</Administrator>
  <DomainUser>nool1503</DomainUser>
</user>