Gå til innhold

Vigobas iis ins

IIS - installasjon og oppsett

Funksjonalitet

Hoste aktuelle webtjenester.

Forutsetninger

  • Windows server 2012 R2.

Installasjon

  • Start Server Manager, trykk Add roles and features + next + next + next
  • Kryss av på Web Server (IIS) rollen. Trykk Add features (godta default valg). Trykk next.
  • Under Features velg .Net Framework 4.5 Features + WCF Services.
  • Kryss av på HTTP Activation og TCP Activation (som vist nedenfor). På begge skal man bekrefte default features ved å trykke Add Features i dialogboksen som kommer.

  • Trykk Next + Next.
  • Under Role Services velg Web Server + Security og kryss av på Windows Authentication.
  • Trykk Next + Install.
  • Ven til installasjonen er ferdig og trykk Close.

PS: Hvis du senere tenker å benytte Net.Tcp kommunikasjon (anbefales) så må det også settes opp. Les mer her.