Gå til innhold

Vigobas ma external groups ins

External Groups MA - Installasjon

Funksjonalitet

Agenten leser inn AD grupper for bruk til internettsperring og oppdaterer gruppemedlemskap. Hvis man ikke skal bruke portalen til internettsperring så trenger man ikke denne agenten.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Services (med databasen VigoBAS-Metadata) må være satt opp. Se mer info her.
  • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "???" og "???". Veiledning finnes her.

Installasjon (må spesifiseres mer)

  • For å få satt opp agenten må du ha minst en gruppe i ExternalGroup tabellen i VigoBAS-Metadata databasen. Og feltet ObjectType må ha verdi (Group).
  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\External Groups\External Groups.xml
  • Sett opp kobling til databasen VigoBAS-Metadata og tabellen ExternalGroup. Velg autentisering med en bruker som har full tilgang til databasen.
  • Trykk ellers Next på resten av oppsettet.
Etter oppsett av selve agenten kan/må det gjøres lokale tilpassinger i VigoBAS-Config regler. Dette gjelder følgende oppsett:
  • TBA...