Gå til innhold

Temporary Users MA

Funksjonalitet

Agenten brukes for å opprette/vedlikeholde medlertidige brukere i AD. Dette gjelder kun brukere som opprettes i portalen. Hvis man ikke skal opprette midlertidige brukere i portalen så trenger man ikke denne agenten.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Services (med databasen VigoBAS-Metadata) må være satt opp. Se mer info her.
  • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "???" og "???". Veiledning finnes her.

Installasjon (må spesifiseres mer)

  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\Temporary Users\Temporary Users.xml
  • Sett opp kobling til databasen VigoBAS-Metadata og tabellen TemporaryUsers. Velg autentisering med en bruker som har full tilgang til databasen.
  • Trykk ellers Next på resten av oppsettet.