Gå til innhold

VIGO BAS - MessengerService installasjon

Funksjonalitet

Windows service for sending av SMS og epost. Leser tabellene SMS og Epost i metadata-databasen og sender meldingene via "lokal" SMS tjeneste og epostserver.

Forutsetninger

 • PsWincom som leverandør for tekstmeldinger. Andre leverandører med tilsvarende funksjonalitet kan også benyttes, men man må da tilpasse SMS-konfigurasjonen for den aktuelle levereandørens grensesnitt (se generelle instilinger nedenfor)
 • SMTP server for sending av epost.
 • Brukeren som innstallerer og kjører denne servicen må ha rettigheter til å kunne sende mail.
 • Nyeste utgave av VIGO BAS Services i drift.

Installasjon

 • Last ned filene for servicen.
 • Kopier filene inn i ønsket installasjonmappe (mappe som servicen skal kjøre fra senere).
 • Åpne kommandovindu som administrator.
 • Naviger til ønsket installasjonsmappe.
 • Kjør "VigoBasMessengerService.exe /i"
 • Autentiser deg med bruker som skal kjøre servicen.

Fjerning av service

 • Åpne kommandovindu som administrator.
 • Naviger til installasjonsmappe.
 • Kjør "VigoBasMessengerService.exe /u"

Oppset av configfiler

Du finner config i "VigoBasMessengerService.exe.config".

Generelle

<appSettings>
  <add key="smsTimerInterval" value="1000"/>
  <add key="smsBatchSize" value="500"/>
  <add key="emailTimerInterval" value="1000"/>
  <add key="emailBatchSize" value="500"/>
  <add key="SMSServiceURL" value="https://xml.pswin.com"/>
  <add key="failoverSMSServiceURL" value="https://xml2.pswin.com"/>
  <add key="serviceUserName" value="YOURUSERNAME"/>
  <add key="servicePassword" value="YOURPASSWORD"/>
 </appSettings>

Her må YOURUSERNAME og YOURPASSWORD byttes ut med ditt brukernavn og passord for PSwincom.

Epost

 <system.net>
  <mailSettings>
   <smtp deliveryMethod="Network">
    <network
     host ="localhost"
     port ="25"
     defaultCredentials="true"
     />
   </smtp>
  </mailSettings>

Her setter du opp hostname og portnummer til epostserveren.

VigoBAS webservice koblinger

  <system.serviceModel>
    <bindings>
      <netTcpBinding>
        <binding name="NetTcpBinding_IEmail" />
        <binding name="NetTcpBinding_ISMS" />
      </netTcpBinding>
    </bindings>
    <client>
      <endpoint address="net.tcp://vigobas-services.domain.com:808/Messages/Email.svc/soap"
        binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_IEmail"
        contract="EmailDBService.IEmail" name="NetTcpBinding_IEmail">
        <identity>
          <userPrincipalName value="BRUKERNAVN@domain.com" />
        </identity>
      </endpoint>
      <endpoint address="net.tcp://vigobas-services.domain.com:808/Messages/SMS.svc/soap"
        binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="NetTcpBinding_ISMS"
        contract="SMSDBService.ISMS" name="NetTcpBinding_ISMS">
        <identity>
          <userPrincipalName value="BRUKERNAVN@domain.com" />
        </identity>
      </endpoint>
    </client>
  </system.serviceModel>  

Her setter du opp endpoints mot VigoBAS IDM Services