Gå til innhold

AD MA

Management Agent for Active Directory

Type: Active Directory Domain Services

Versjonsnummer: 1.1.0

Dato: 26.04.2017

Målsystem Versjon: 2016.02

Objecttyper: group, user

Beskrivelse

Management agenten for Active Directory jobber mot ett eller flere Active Directory domener. Det må være en MA pr domene. Feks en MA for elev AD og en MA for ansatt AD. Agenten oppretter, sletter og vedlikeholder AD user og group objecter.

Parametre

Flow

Person

Export

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
user department Direct person department
user givenName Direct person firstName
user streetAddress Direct person basHomeAddress
user l Direct person basHomeCity
user mail Direct person mail
user homePhone Direct person basHomePhone
user manager Direct person manager
user mobile Direct person mobilePhone
user company Direct person basOrgUnitname
user employeeNumber Direct person basSSN
user title Advanced person basPositionTitle ADMA_title
user sAMAccountName Direct person uid
user telephoneNumber Direct person officePhone
user userPrincipalName Advanced person uid ADMA_userPrincipalName
user userAccountControl Advanced person basUserActive ADMA_userAccountControl_check_basUserActive
user sn Direct person lastName
user displayName Direct person displayName

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
user <dn> Direct person basDn
user mail Direct person mail

Group

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
group <dn> Direct group basDn

Export

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
group displayName Direct group displayName
group member Direct group member
group sAMAccountName Direct group uid
group info Advanced group type ADMA_groupType
group description Direct group description
group mailNicname Direct group uid

Kode

Flow rules

Alle flow og provisionreglene er laget i Python og modifiseres via VigoBAS-Config webben.

Import/Export flow

Navn på regel Beskrivelse
User
ADMA_title Tar kun de 128 første karakterene fra MV attributtet basPositionTitle og flyter til AD attributtet title. Dette fordi AD attributtet maks kan ha 128 tegn.
ADMA_userPrincipalName Gernererer userPrincipaleName (UPN).
ADMA_userAccountControl_check_basUserActive Setter userAccountControl bitet til 512 (enable) eller 514 (disable) basert på om MV attributtet basUserActive er True/False.
Group
ADMA_groupType Setter groupType på de ulike gruppene. Feks Universal/Global Security/Distribution. Se verdier i ADMA ist veiledning

Provision (initial) flow

Attributt Beskrivelse
User
DN distinguishedName til brukerobjectet. Blir generert utifra MV attributtene CN (genereres av Users MA)og basUinitOU (genereres av Import MA eller av Users MA).
homeMDB For exchange provisioning. Databasen hvor brukerens postkasse blir opprettet
msExchHomeServerName For exchange provisionering. DN til exchangeserver.
mailNickname For exchange provisionering. Alias til postboksen for brukerobjectet.
Group
DN distinguishedName til gruppeobjectet. Kan settes pr gruppetype

Repository

Git Repoisitory: https://buddysamarbeidet.visualstudio.com/DefaultCollection/_git/Buddysamarbeidet Mappe: AD MA benytter ikke en egen dll for provisioning og flow. Den benytter felleskomponetene for flow og provisioning som ligger i VigoBAS Core. Se VigoBAS HLD dokumentasjon.