Gå til innhold

Organization MA

Funksjonalitet

Agenten benytter organisasjonsdata fra HR system (via MIM) til å bygge organisasjonsstruktur for bruk i brukerportalen. Hvis man ikke henter ut organisasjonsstruktur fra lokalt HR system så trenger man ikke denne agenten.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Services (med databasen VigoBAS-Metadata) må være satt opp. Se mer info her.
  • Importer VigoBAS-Config provisionregelen for Organization MA'n.
  • Importer VigoBAS-Config flowreglene du trenger. De reglene som ligger i attrubuttflyten som standard er disse:

    • OrganizationMA_Manager

Installasjon

  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\Organization\Organization.xml
  • Sett opp kobling til databasen VigoBAS-Metadata og tabellen Organization. Velg autentisering med en bruker som har full tilgang til databasen.
  • Trykk ellers Next på resten av oppsettet.