Gå til innhold

Agresso HR MA

Funksjonalitet

Agenten henter data om ressurser og stillinger fra Agresso via Agresso UserAdministration webservice. Genererer brukere, grupper og gruppemedlemskap.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "AgressoHRMA_". Veiledning finnes her.
  • Agresso UserAdministration Webservice må være installert i Agresso miljøet og ha utvidelse for metodene GetUsers, GetWorkPlaces og GetOrganization. Les mer om dette i dokumentasjonen her.

Installasjon

  • Kopier filene <installfiles>\ManagementAgents\Agresso HR MA\Agresso HR MA.dll og <installfiles>\ManagementAgents\Agresso HR MA\Vigo.Bas.Agresso.WebServices.dll til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Extensions på MIM serveren.
  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\Agresso HR MA\Agresso HR MA.xml
  • Under Select Extension DLL sjekk at Agresso HR MA.dll er valgt. Trykk Refresh interfaces.
  • Under Connectivity legg inn URI og påloggingsinfo for Agresso UserAdministration Webservice. Legg også inn firma ID og evt. filter på ressursnummer. Les mer om parameterene i dokumentasjonen her. PS: Disse opplysningene verifiseres ikke ved oppsett av agenten, så hvis du senere får "completed-no-objects" ved Full import på agenten, så kan det være at noen av opplysningene du har lagt inn ikke stemmer (feks. feil passord). Sjekk agentens loggfil for mer info om hva som er feil.
  • Trykk Next til oppsett av agenten er ferdig.

Oppsett

Det er mulig å sette parametere for webservicen og logging. Se mer info om konfigurasjonsfiler i dokumentasjonen.