Gå til innhold

Vigobas ma pifu ist ins

PIFU IST MA - Installasjon

Funksjonalitet

Agent for innlesing av brukere og gruppetilhørighet fra Extens/Sats på PIFU format.

Forutsetninger

 • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • VigoBASConfig må være installert og satt opp. Se mer info her.
 • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "PifuMA_". Veiledning finnes her.
 • Oppsett for generering av fil med PIFU data via isi-client må være klart, og fil med PIFU data må være tilgjengelig fra MIM serveren (brukeren som MIM-tjenesten kjører med må ha lesetilgang til filen). Se mer info her.

Installasjon

 • Kopier filen <installfiles>\ManagementAgents\PIFU IST\PIFUMAExtension.dll til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Extensions på MIM serveren.
 • Kopier filen <installfiles>\ManagementAgents\PIFU IST\CSAttributes.json til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\MaData\PIFU på MIM serveren. PS: Mappenavnet PIFU tilsvarer navnet på agenten.
 • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\PIFU IST\PIFU IST MA.xml.
 • Trykk Next.
 • Trykk Refresh interfaces og så Next.
 • Legg inn sti og filnavn på PIFU filen (filen må være tilgjengelig for å få satt opp agenten). NB: For å kunne sette opp UsePersonCode må det være satt riktige parametere i uttrekkskommandoen mot SAS'et. Sjekk dokumentasjonen av PIFU uttrekket for mer info. Hvis du krysser av for logging så må mappen c:\logs finnes lokalt på MIM serveren.
 • Velg aktuelle grupper som skal opprettes og trykk Next til du kommer til fanen Configure Attribute flow.
 • Endre mail konstant flyt for Object Type:orgLevel#0 til organisasjonens felles postadresse (velg flytregelen og trykk Edit).
 • Trykk Next + Next + Finish.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjon for oppsett av PIFU uttrekk fra Extens/Sats finnes her.