Gå til innhold

Users MA

Managment Agent for user tabel in VigoBas-Metadata

Type: Sql Server

Versjonsnummer: 0.9.1

Dato: 25.10.2016

Målsystem Versjon: 2016.02

Objecttyper: user

Beskrivelse

Management agenten for users tabellen henter nye brukere som blir opprettet via brukeradministrasjonen. Denne MA'n er ansvarlig for å generere unike brukernavn, ta vare på brukernavnhistorikk samt og generere unike CN. Se egen dokumentasjon for VigoBAS-Services for de ulike webservicene som denne MA'n benytter.

Parametre

  • Server : navn på server hvor VigoBAS-Metadata ligger
  • Database : VigoBAS-Metadata
  • Table/view : User

Autentication mode Velg sql eller windows authentication avhengig av hva dere benytter i deres eget sql miljø. Brukeren må ha DB-owner medlemskap på VigoBAS-Metadata databasen.

Flow

Person

Export

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person EmploymentID Direct person basHRMID
person JobTitle Direct person basPositionTitle
person FirstName Direct person firstName
person LastName Direct person lastName
person SocialSecurityNumber Direct person basSSN
person WorkEmail Direct person mail
person WorkPhone Direct person officePhone
person SubDepartment Direct person department
person DepartmentID Direct person basOrgUnitname
person DisplayName Advanced person firstName,lastName USERS_DisplayName_FirstNameFirst
person WhenDeactivated Advanced person basUserActive USERS_WhenDeactivated_EXP
person UserType Advanced person basPositionType USERS_UserType

Import

CS Object Type CS Attributes Mapping Type MV Object Type MV Attribute Advanced Rule
person WhenDeactivated Direct person basDetachedDateTime
person WhenCreated Direct person basCreateDateTime
person PersonalizedJobTitle Direct person title
person Username Direct person uid
person WorkEmail Direct person mail
person DisplayName Direct person displayName
person FirstName Direct person firstName
person LastName Direct person lastName
person WorkMobile Direct person mobilePhone
person WorkPhone Direct person officePhone
person SocialSecurityNumber Direct person basSSN
person DisplayName,Username Advanced person cn USERS_Set_Unique_CN
person ID Direct person basUniqueID
person Advanced person basUserPrimaryRole USERS_basUserPrimaryRole
person Advanced person basUserActive USERS_basUserActive

Kode

Flow rules

Alle flow og provisionreglene er laget i Python og modifiseres via VigoBAS-Config webben.

Navn på regel Beskrivelse
Users_UserType Oppdaterer UserType feltet i users tabellen med Rollebegrepet til FEIDE. Denne blir erstattet av egen flowregel for FEIDE MA som skal benytte disse dataene.
Users_Set_Unique_CN For organisasjoner som benytter DisplayName som CN vil man få duplikater av CN. Denne regelen sjekker MV om CN er unik og ved dubletter vil den lage CN unik ved å legge til (teller) etter DisplayName. Hvis man benytter uid som CN kan man bare ha en direkte flyt av uid til CN da denne er unik i utgangspunktet.
Users_basUserPrimaryRole Setter MV attributtet basUserPrimaryRole til "student" eller "employee" utifra hvilken MA objectet har kobling til. Kan benyttes feks ved spitting i elev/ansatt AD.
Users_basUserActive Setter MV attributtet basUserActive til True/False basert på om objectet har connectorerer til import MA'ene. Benyttes i videre provisionering.
Users_Displayname_FirstNameFirst Genererer displayname på formen: Fornavn Etternavn
Users_WhenDeactvated Sjekker på MV attributtet basUserActive. Setter datoen for får dette atributtet ble False. Benyttes til å sette karantenetid før sletting av AD objecter.

Repository

Git Repoisitory: https://buddysamarbeidet.visualstudio.com/DefaultCollection/_git/Buddysamarbeidet Mappe: Users benytter ikke en egen dll for provisioning og flow. Den benytter felleskomponetene for flow og provisioning som ligger i VigoBAS Core. Se VigoBAS HLD dokumentasjon.