Gå til innhold

Vigobas services ins

VigoBAS-Services - installasjon

Funksjonalitet

Databaser for ulike metadata og webcervicer for tilgang til dataene.

Forutsetninger

 • MIM 2016 må være installert og satt opp. Veiledning finnes her.
 • SQL Server 2014 og Microsoft SQL Server Management Studio må være tilgjengelig.
 • Server med IIS installert og satt opp. Veiledning finnes her.

Installasjon

PS: Skjermbildene nedenfor viser eksempler på hvordan oppsettet kan være i et testmiljø. Oppsett av brukerkontoer, filplasseringer og porter må tilpasser lokale forhold.

Database for metadata
 • Start Microsoft SQL Server Management Studio og logg på med en bruker som har administrator tilgang på aktuell databaseserver (må kunne opprette ny database).
 • Marker Databases og velg så Fil + Open + File fra menyen. Åpne filen <installfiles>\Databaser\VigoBAS-Metadata.sql
 • Gjør tilpassinger øverst i filen, slik at plassering av databasefiler passer med lokalt miljø.
 • Sørg for at domene-brukeren som MIM servicen kjøres med (<domene>\srv_mimsync) har dbo-tilgang i databasen
Database for diverse støttefunksjoner
 • Start Microsoft SQL Server Management Studio og logg på med en bruker som har administrator tilgang på aktuell databaseserver (må kunne opprette ny database).
 • Marker Databases og velg så Fil + Open + File fra menyen. Åpne filen <installfiles>\Databaser\VigoBAS-Util.sql
 • Gjør tilpassinger øverst i filen, slik at plassering av databasefiler passer med lokalt miljø.
 • Sørg for at domene-brukeren som MIM servicen kjøres med (<domene>\srv_mimsync) har dbo-tilgang i databasen
Database for internettsperring
 • Start Microsoft SQL Server Management Studio og logg på med en bruker som har administrator tilgang på aktuell databaseserver (må kunne opprette ny database).
 • Marker Databases og velg så Fil + Open + File fra menyen. Åpne filen <installfiles>\Databaser\VigoBAS-NetBlock.sql
 • Gjør tilpassinger øverst i filen, slik at plassering av databasefiler passer med lokalt miljø.
 • Sørg for at domene-brukeren som MIM servicen kjøres med (<domene>\srv_mimsync) har dbo-tilgang i databasen
Webservices

Installasjon av alle nødveldige webservicer finnes her