Gå til innhold

Vigobas feideldap ins

Feide LDAP - installasjon

Funksjonalitet

Katalogtjeneste for Feide-kontoer. Bruker Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) med skjemautvidelse for Feide.

Forutsetninger

  • Ingen spesielle.

Installasjon

  1. Installer en ren Windows 2016 Server.
  2. Meld serveren inn i samme domene som MIM serveren.
  3. Pakk ut filen <installfiles>\FeideLDAP\FeideLDAP.zip til en mappe lokalt på serveren, feks. c:\FeideLDAP.
  4. Unblock filen InstallFeideLDAP.ps1 (høreklikk på filen i utforsker, velg Properties og så Unblock).
  5. Opprett domenebrukeren srv_feide og sett passordet til Passw0rd, eller åpne filen InstallFeideLDAP.ps1 i en editor og erstatt $ServiceUser og $ServiceUserPWD med en annen egnet bruker og passord.
  6. Start Powershell som Administrator og gå til mappen hvor installasjonsfilene ble pakket ut.
  7. Kjør InstallFeideLDAP.ps1.

Hvis ikke noe feiler underveis skal feidekatalogen nå være klar.

Sjekk av Feidekatalogen etter installasjon

For å se innholdet i Feidekatalogen kan man starte ADSI Edit lokalt på serveren og opprette en ny Connection til den opprettede instansen. For eksemepel slik:

For å se selve Feide skjemaet legger man til en ny kobling til skjemaet. For eksemepel slik: