Gå til innhold

Visma HRM MA

Funksjonalitet

Agenten henter data om ressurser og stillinger fra Visma via webservice. Brukere, grupper og gruppemedlemskap genereres.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her
  • VigoBAS-Config må være installert og satt opp. Se mer info her
  • Visma webservice(r) må være installert og konfigurert.

Installasjon

  • Kopier filen <installfiles>\ManagementAgents\Visma HRM\Visma HRM MA.dll til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Extensions
  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg <installfiles>\ManagementAgents\Visma HRM\Visma HRM MA.xml.