Gå til innhold

Paga HR MA

Funksjonalitet

Leser data fra Paga og genererer brukere, grupper og gruppemedlemskap.

Forutsetninger

  • MIM 2016 server må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • VigoBASConfig må være installert og satt opp. Se mer info her.
  • Importer alle VigoBAS-Config regler (Flow og Provisioning) som har navn som starter med "PAGA" eller "Paga". Veiledning finnes her.
  • BlueGarden Webservices må være installert og satt opp.

Installasjon

  • Kopier filen <installfiles>\ManagementAgents\PAGA\PAGA MA.dll til mappen C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Extensions på MIM serveren.
  • Importer agenten i MIM ved å velge fanen Management Agents og så menyen Actions + Import Management Agent. Velg filen <installfiles>\ManagementAgents\PAGA\PagaMA.xml
  • Under Select Extension DLL sjekk at PAGA MA.dll er valgt. Trykk Refresh interfaces.
  • Under Connectivity legg inn rett uri for BlueGarden Webservices, parametere ,bruker og passord for Webservice (må tilpasses lokalt miljø og behov). Her er oppsettet brukt i Hordaland:
  • Under Configure Extensions trykk Select og velg filen VigoBAS.Flow.dll