Gå til innhold

Databaser oversikt

For VigoBAS eksisterer det tre databaser:

VigoBAS-Config
VigoBAS-Metadata
VigoBAS-Util

Disse databasene vedlikeholdes og oppdateres vha FluentMigrator rammeverket.

FluentMigrator dokumentasjon

Tabelloversikt

VigoBAS-Config
Tabeller
[dbo.FlowRule]
[dbo.ProvisionRule]
[dbo.VersionInfo]

VigoBAS-Metadata
Tabeller
[dbo.DepartmentMapping]
[dbo.DirectoryManagementAgent]
[dbo.Employment]
[dbo.ExchangeMailboxQuota]
[dbo.ExternalGroup]
[dbo.ExternalGroupMember]
[dbo.Group]
[dbo.GroupMember]
[dbo.GroupOrganizationAccess]
[dbo.GroupOwner]
[dbo.Organization]
[dbo.OrganizationAlias]
[dbo.OrganizationOwner]
[dbo.ProfilePicture]
[dbo.TemporaryUser]
[dbo.User]
[dbo.Username]
[dbo.VersionInfo]

VigoBAS-Util
Tabeller
[dbo.ActivationCodes]
[dbo.Badusernames]
[dbo.Email]
[dbo.FeideMFAHistory]
[dbo.GroupMemberHistory]
[dbo.GroupMembershipRequest]
[dbo.OperationLog]
[dbo.RestrictedGroups]
[dbo.RestrictedUsers]
[dbo.RestrictionTypes]
[dbo.SMS]
[dbo.UserHistory]
[dbo.VersionInfo]